O webu Pomoc učitelům

Tento web vznikal během roku 2010. Slouží nejen učitelům, aby je inspiroval, motivoval a aby jim zejména usnadnil práci. Nyní je web v Beta verzi a dále se na něm pracuje.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY POMOC UČITELŮM

 

Tento web slouží k vyhledávání, vkládání, stahování a prohlížení materiálů určených zejména pro učitele. Všechna díla jsou ZDARMA, poskytovatel stránek si nenárokuje žádnou odměnu za stahování a používání děl.

Poskytovatel této internetové služby zároveň nezodpovídá za žádné škody vzniklé porušením níže uvedených podmínek.

 

PODMÍNKY VKLÁDÁNÍ, STAHOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ MATERIÁLŮ

 

Všechny materiály (pokud to nejsou VOLNÁ DÍLA - vysvětlení níže) jsou pod licencí CREATIVE COMMONS - BY-NC-SA.

Podle této licence smíte dílo

Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti

Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

 

PŘI PŘIDÁNÍ NOVÉHO MATERIÁLU

  • Uveďte autora Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

    Co to znamená "uveďte autorské údaje"?
    Stránka, ze které jste přišli, obsahovala digitální kód, který specifikuje způsob, jak si autor přeje být citován při šíření jeho díla. Můžete využít tento HTML kód jeho vložením do zdrojového kódu stránek, na kterých budete toto dílo šířit. Na stránkách se zobrazí požadované informace tak, aby ostatní lidé mohli nalézt cestu k původnímu dílu.
  • Neužívejte dílo komerčně Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

  • Zachovejte licenci Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

  • Podrobnosti naleznete na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

 

 

Pozn.: VOLNÉ DÍLO — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost. Volné dílo je dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv. Majetková práva trvají, pokud není stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Příklad: Užití jakkoli dlouhého i celého textu z Babičky -ANO, lze užít, je to volné dílo